NAJNOWSZE OBSERWACJE


Róża pomarszczona

Rosa rugosa Thunb.

Bożodrzew gruczołkowaty

Alianthus altissima (Mill.) Swingle

Rdestowiec ostrokończysty

Reynoutria japonica (Houtt.) Ronse

O PROJEKCIE


1.

Projekt „Obcy atakują – młodzi odkrywcy badają rośliny inwazyjne” realizowany jest w latach 2019-2020 przez Stację Biologiczną Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wiedza, Edukacja i Rozwój. Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy wykazują zainteresowania przyrodnicze, chcą poszerzyć swoją wiedzę w tej dziedzinie i nabyć nowe umiejętności praktyczne. Merytorycznie zajęcia dotyczą inwazji biologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem inwazyjnych gatunków roślin, ich roli w przyrodzie i metod zwalczania.

2.

Zadaniem uczestników projektu jest zinwentaryzowanie gatunków roślin inwazyjnych w swoim miejscu zamieszkania na terenie województwa pomorskiego. Grupy uczniów prowadzą własne badania terenowe, a następnie wprowadzą swoje dane do internetowej bazy danych dostępnej pod adresem www.obcyatakuja.ug.edu.pl

3.

Jednym z efektów projektu jest niniejsza, ogólnodostępna internetowa baza danych zawierająca wszystkie notowania gatunków inwazyjnych stwierdzone przez uczniów. Baza może być także uzupełniania przez osoby niezwiązane z projektem (użytkownik indywidualny), które chcą udostępnić swoje dane o roślinach inwazyjnych. Wprowadzane do bazy dane florystyczne są weryfikowane przez administratora (Stację Biologiczną Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego). Zgromadzone rekordy (dokładne lokalizacje stanowisk) mogą być udostępniane zainteresowanym instytucjom na ich pisemną prośbę.

AKTUALNOŚCI

Gra terenowa „OBCY ATAKUJĄ” już dostępna!

Miło nam poinformować, że od października 2019 roku w okolicach Stacji Biologicznej działa gra terenowa OBCY ATAKUJĄ poświęcona inwazyjnym gatunkom ...

Mini-konferencja podsumowująca tegoroczną edycję projektu „Biologiczne inwazje”

18 października na Wydziale Biologii odbyło się uroczyste podsumowanie tegorocznej edycji projektu badawczo-edukacyjnego "Biologiczne inwazje". W 2019 roku współpracowaliśmy z ...

Uczestnicy tegorocznej edycji projektu

Jedną z części grantu „Obcy atakują – młodzi odkrywcy badają rośliny inwazyjne” jest projekt badawczo-edukacyjny realizowany przez młodzież szkolną. Aktualnie ...